Obchodní podmínky

I my máme svá práva :-)

Obchodní podmínky

 • Burza učebnic se zavazuje, že pro prodávajícího za úplatu obstará prodej jeho učebnic a knih, a to svým jménem a na jeho účet.
 • Prodávající je povinen vepsat na zadní stránku každé učebnice, kterou chce na Burze prodat prodejní cenu, za kterou chce knihu na Burze prodat a svůj xname.
 • Burza učebnic se zavazuje, že v den určený pro výdej peněz vyplatí prodávajícímu utržené peníze z prodeje jeho skript a to ve výši jakou si zvolil prodávající, případně mu vrátí neprodané učebnice.
 • Burza učebnic se zavazuje, že osobní údaje prodávajícího neposkytne třetím osobám.
 • Burza učebnic si vyhrazuje právo upravit nevhodně stanovenou cenu učebnice.
 • Prodávající se zavazuje, že za činnost uvedenou v bodě č.1 uhradí úplatu ve výši deseti (10) % prodejní ceny, vždy alespoň patnáct (15) Kč z každé prodané učebnice. Burza učebnic nemá nárok na provizi z učebnic, které se jí nepovedlo prodat. Tyto učebnice budou v den určený pro výdej peněz vráceny zpět prodávajícímu.
 • Prodávající (nebo jím pověřený zástupce, který se prokáže ID kartou Prodávajícího) je povinen se v určený den dostavit k převzetí utržených peněz, případně neprodaných učebnic. Pokud tak neučiní, je burza učebnic oprávněna účtovat si sankční poplatek ve výši padesáti (50) Kč.
 • Prodávající má možnost nechat si zaslat peníze utržené z prodeje jeho knih na bankovní konto, které si předem navolil u Burzy učebnic. V tomto případě se na Prodávajícího nevztahuje lhůta převzetí peněz definovaná v bodě 7.
 • Burza učebnic nezodpovídá za chyby v čísle bankovního účtu, které ji prodávající předá.
 • V případě volby zaslání peněz na bankovní účet je Burza učebnic je povinna zaslat výtěžek z prodeje knih Prodávajícího nejpozději do 30 dnů od skončení konání Burzy. V případě, prodeje knih za více než sto korun (100 Kč) je Burza učebnic oprávněná účtovat si za tuto službu jednorázový poplatek ve výší deseti (10) Kč.
 • Pokud si prodávající nevyzvedne peníze utržené z prodeje knih na Burze do začátku nové Burzy, propadají tyto prostředky nenávratně Burze.
 • Pokud se bude ve skladu Burzy nacházet některá kniha déle než 4 semestry, je Burza oprávněna vyzvat prodejce, aby si tuto knihu převzal zpět. V případě nevyzvednutí knihy do 30 dní od upozornění, Burza je oprávněná naložit s knihou podle vlastního uvážení.
 • Prodávající je povinen při převzetí utržených peněz prokázat se svým školním ID, případně potvrzeným dokladem o převzetí knih, pokud byl tento doklad vystaven.
 • Burza učebnic si vyhrazuje právo účtovat si poplatek ve výší deseti (10) %, nejméně však vždy patnáct (15) Kč/ks, na všechny knihy a materiály prodávané na Burze v prvním prodejním dni. Tento poplatek je splatný ze strany Kupujícího.
 • Prodávající souhlasí se zasíláním informačních zpráv burzy učebnic na svou emailovou adresu a na svůj mobilní telefon.
 • Prodávající souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Burza učebnic se zároveň zavazuje tyto údaje neposkytnout žádné třetí osobě.
 • V případě nevyzvednutí neprodaných knih v řádných termínech, budou knihy automaticky uloženy ve školním skladu a převedeny k prodeji na příští Burze a na portálu MojeSkripta.cz.
 • V případě účasti ve V.I.P. programu Burzy, je účastník povinen uhradit odpovídající poplatek za členství do dvaceti (20) dnů od požádání o členství ve V.I.P programu.
 • Burza si vyhrazuje právo odmítnout plnění služeb plynoucích z výhod V.I.P. programu v případě, že účastník nemá tuto službu zaplacenou nebo se čeká na její zaplacení.
 • Účast ve V.I.P. programu Burzy je vždy platná do konce aktuálního akademického roku VŠE.
 • Práva a povinnosti účastníků V.I.P programu a Burzy jsou upraveny na zvláštní stránce k tomu určené. Burza si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Podmínky a ceny VIP programu

 • Burza učebnic se zavazuje, že pro účastníky V.I.P. programu zajistí odpovídající služby, a to tak, jak jsou popsány výše na této stránce
 • Zájemce o členství ve V.I.P. programu má možnost o členství požádat osobně, přímo na Burze učebnic nebo elektronicky ve svém profilu na stránkách Burzy učebnic.
 • Členství v programu je platné vždy do konce akademického roku.
 • V případě zrušení členství ve V.I.P. programu se členské poplatky nevracejí.
 • Účastník V.I.P programu je povinen zaplatit členský poplatek ve výši 75 Kč/akademický rok
 • Cena VIP programu bude naúčtována na kase při nákupu nebo při výplatě peněz za prodané knihy.
 • Pokud se člen VIP programu nedostaví k nákupu a zároveň neprodá žádnou knihu, nemusí VIP poplatek platit.