Obchodní podmínky

I my máme svá práva :-)

Obchodní podmínky

 1. Burza učebnic se zavazuje, že pro prodávajícího za úplatu obstará prodej jeho učebnic a knih, a to svým jménem a na jeho účet.
 2. Prodávající je povinen vepsat na zadní stránku každé učebnice, kterou chce na Burze prodat prodejní cenu, za kterou chce knihu na Burze prodat a svůj xname.
 3. Burza učebnic se zavazuje, že v den určený pro výdej peněz vyplatí prodávajícímu utržené peníze z prodeje jeho skript a to ve výši jakou si zvolil prodávající, případně mu vrátí neprodané učebnice.
 4. Burza učebnic se zavazuje, že osobní údaje prodávajícího neposkytne třetím osobám.
 5. Burza učebnic si vyhrazuje právo upravit nevhodně stanovenou cenu učebnice.
 6. Prodávající se zavazuje, že za činnost uvedenou v bodě č.1 uhradí úplatu ve výši deseti (10) % prodejní ceny, vždy alespoň patnáct (15) Kč z každé prodané učebnice. Burza učebnic nemá nárok na provizi z učebnic, které se jí nepovedlo prodat. Tyto učebnice budou v den určený pro výdej peněz vráceny zpět prodávajícímu.
 7. Prodávající (nebo jím pověřený zástupce, který se prokáže ID kartou Prodávajícího) je povinen se v určený den dostavit k převzetí utržených peněz, případně neprodaných učebnic. Pokud tak neučiní, je burza učebnic oprávněna účtovat si sankční poplatek ve výši padesáti (50) Kč.
 8. Prodávající má možnost nechat si zaslat peníze utržené z prodeje jeho knih na bankovní konto, které si předem navolil u Burzy učebnic. V tomto případě se na Prodávajícího nevztahuje lhůta převzetí peněz definovaná v bodě 7.
 9. Burza učebnic nezodpovídá za chyby v čísle bankovního účtu, které ji prodávající předá.
 10. V případě volby zaslání peněz na bankovní účet je Burza učebnic je povinna zaslat výtěžek z prodeje knih Prodávajícího nejpozději do 30 dnů od skončení konání Burzy. V případě, prodeje knih za více než sto korun (100 Kč) je Burza učebnic oprávněná účtovat si za tuto službu jednorázový poplatek ve výší deseti (10) Kč.
 11. Prodávající je povinen při převzetí utržených peněz prokázat se svým školním ID, případně potvrzeným dokladem o převzetí knih, pokud byl tento doklad vystaven.
 12. Burza učebnic si vyhrazuje právo účtovat si poplatek ve výší deseti (10) %, nejméně však vždy patnáct (15) Kč/ks, na všechny knihy a materiály prodávané na Burze v prvním prodejním dni. Tento poplatek je splatný ze strany Kupujícího.
 13. Prodávající souhlasí se zasíláním informačních zpráv burzy učebnic na svou emailovou adresu a na svůj mobilní telefon.
 14. Prodávající souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Burza učebnic se zároveň zavazuje tyto údaje neposkytnout žádné třetí osobě.